MENU ZAMKNIJ

Biurowiec BTE w Warszawie

FUNKCJA

W budynku przeważa funkcja biurowa obejmująca wszystkie kondygnacje powyżej pierwszego piętra. Przyziemie, pierwsze piętro oraz pierwsza kondygnacja podziemna przeznaczone są przede wszystkim dla funkcji usługowych. Ostatnia kondygnacja zajęta jest przez pomieszczenia techniczne. Na trzech kondygnacjach podziemnych (poziomy -2,-3 i -4) znajduje się parking.

POWIĄZANIE Z OTOCZENIEM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przyjęto formę budynku, która dzięki zróżnicowanej wysokości dopasowuje się do otaczającej zabudowy (istniejącej i planowanej) oraz stanowi łącznik między najbardziej intensywną strefą dzielnicy a niską dawną zabudową. Najniższa, wschodnia część obiektu nie przekracza wysokości sąsiadujących z nią niskich budynków mieszkaniowych i ma 14m wysokości. Główny korpus ma 12 kondygnacji – podobnie jak sąsiadujący projektowany budynek BTD. Najwyższa część wznosi się na 55m (15 kondygnacji) i nawiązuje do skali zabudowy zaplanowanej po przeciwnej stronie ul. Domaniewskiej oraz do istniejącego już budynku biurowego o takiej wysokości u zbiegu ul. Puławskiej i Al.Niepodległości. W skali tej części Mokotowa, skrzyżowanie ul. Domaniewskiej i Al. Niepodległości jest wyjątkowe ze względu na silną dominantę kościoła oraz bliskość wyjścia ze stacji metra Wilanowska. Ponadto przełamuje się tutaj oś Al. Niepodległości, co podnosi ekspozycję miejsca. Dzięki oddaniu funkcjom publicznym trzech dolnych kondygnacji budynek BTE dodatkowo ogniskowałby duży ruch osób na placu. Zamierzeniem projektantów jest by budynek BTE stanowił obok kościoła najważniejszy obiekt przy powstającym placu i by miał od tej strony wysokość przynajmniej równą planowanym obok obiektom. Plac, który powstanie między budynkiem BTE a Al. Niepodległości będzie miał reprezentacyjny charakter. Planowana jest na nim nowa urządzona zieleń, miejsca do odpoczynku oraz urządzenia wodne – sadzawki, fontanny. Posadzka placu obniżałaby się w pobliżu budynku BTE umożliwiając bezpośredni dostęp i doświetlenie dla kondygnacji usługowej na poziomie -1. Dostęp do parteru budynku odbywałby się częściowo z wykorzystaniem kładek przewieszonych nad obniżeniem. Na poziomie -1 również przewidziano zieleń i urządzenia wodne. Główne wejścia do części usługowej i biurowej znajdą się od strony placu. Rampy do garażu podziemnego zaprojektowano od strony ulic Wielickiej oraz Domaniewskiej.

ARCHITEKTURA

Lekki charakter architektury budynku uzyskano przez podcięcie dolnych kondygnacji od strony placu, ograniczenie wysokości głównego korpusu oraz nadanie bryłom zaokrąglonej formy. Ułożenie osi poszczególnych skrzydeł budynku wynika z najważniejszych kierunków otoczenia – głównie osi ul. Wielickiej oraz Al. Niepodległości. Fasady będą wykonane ze szlachetnych materiałów – kamiennej okładziny oraz wysokiej jakości przeszkleń.

projekt: 2008    /    klient: BTE    /    lokalizacja: Warszawa

powierzchnia: 4 288 m² (PZT),    26 900 m² (budynek)

projektanci: archi5 + a5architekci, EGIS (konstrukcja, instalacje)